Daily Archives: 24.04.2014

Những chợ lạ ở miền tây

1. Chợ “sung dược” – An Giang Bên lề chợ vùng biên giới Tịnh Biên (An Giang) còn xuất hiện một cái chợ chồm hổm chuyên bán các sản vật lạ của vùng Bảy Núi. Người ta gọi nó là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này