Daily Archives: 22.04.2014

Festival Huế 2014: Lễ bế mạc

Bùi ngùi đêm giã bạn Trong không gian của chốn sông quê với lũy tre, bến nước thấp thoáng hình ảnh những con đò tấp nập ngược xuôi, ánh sáng lửa huyền hoặc của cầu Trường Tiền, lễ bế mạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này