Daily Archives: 21.04.2014

Festiva Huế 2014: Cầu Tràng Tiền nổi lửa

Với 4000 chậu nến, được treo lơ lững trên các vài của cầu Trường Tiền, các nghệ nhân của nhóm nghệ thuật sắp đặt lữa Carabosse, Pháp, đã biến cầu Trường Tiền thành một bức tranh bốc lữa, lung linh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này

Festival Huế 2014: Ngày hội tôn vinh Ca Huế

Huế là vùng đất của thi ca, nhạc họa, với những điệu hò mái nhì, mái đẩy, khoan thai, dàn trải, ngọt ngào như tâm hồn người xứ Huế. Ca Huế từ lâu đã là một món ăn tinh thần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này