Daily Archives: 16.04.2014

Festival Huế 2014: Lễ khai mạc

Năm nay, Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày : từ 12/04 đến 20/04/2014. Festival sẽ bao gồm các cuộc triển lãm, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này