Daily Archives: 14.04.2014

Báu vật hoàng cung Huế

Du khách đang lần đầu tiên được thưởng ngoạn một cách toàn diện về cuộc sống và công việc của các vị vua triều Nguyễn khi tham quan công trình ở trung tâm của Hoàng Thành nhân dịp Festival Huế. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này