Daily Archives: 12.04.2014

Đôi dòng giới thiệu về Đà Lạt

• Thành phố Đà Lạt là tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Từ xa xưa, vùng đất này vốn là địa bàn cư trú của những cư dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này