Daily Archives: 10.04.2014

Bạn bè tui, những chuyến đi – về … Hồ Văn Thái Huỳnh

Buổi sáng với những việc nhà rất nhỏ của một người tuổi hưu, quét những xác lá rụng nhiều trên sân, tưới tắm những chậu cây chậu cảnh trên sân thượng, “thu vén”những “hậu quả”của chó của mèo vương vãi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế | Bạn nghĩ gì về bài viết này?