Daily Archives: 09.04.2014

Cấp cứu dạ dày ruột số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM ĐƯỜNG MẬT (ANGIOCHOLITE) F. Morazin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy J-L-Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I. NHẬP ĐỀ Viêm đường mật (angiocholite) là nhiễm trùng đường mật chính phía trên một chướng ngại. Chướng ngại này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận