Daily Archives: 02.04.2014

Thời sự y học số 339 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CHỦNG NGỪA TRẺ EM : KHÔNG ĐƯỢC GIẢM CẢNH GIÁC. Nhiều bệnh nhi đồng (maladie infantile) thoái lui mạnh mẽ nhờ các thuốc chủng. Nhưng vài bệnh nổi lên trở lại.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này