Daily Archives: 31.03.2014

Cấp cứu tâm thần số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TỰ TỬ ( SUICIDE ) 1/ ĐỊNH NGHĨA CÁC DANH TỪ SAU ĐÂY : suicide, tentative de suicide, idéé suicidaire, suicidaire, suicidant, suicidé ? – Suicide : tự giết hại chính mình (tự tử, tự sát) – Suicidé : người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận