Daily Archives: 29.03.2014

Cấp cứu niệu sinh dục số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM THẬN BỂ THẬN (PYELONEPHRITE) C. Nathan Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy R. Gauzit Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy I. NHẬP ĐỀ Những nhiễm trùng đường tiểu đứng hàng thứ hai sau những nhiễm trùng hô hấp trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận