Daily Archives: 23.03.2014

Thời sự y học số 338 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LÀM SAO SỐNG TỐT VỚI MỘT IMPLANT TIM Những can thiệp thuộc loại này đã trở nên thông thường. Vài thận trọng cho phép tìm lại một cuộc sống bình thường. CARDIOLOGIE. Ta sống như thế nào khi một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận