Daily Archives: 19.03.2014

Cấp cứu chỉnh hình số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY (FRACTURES DE L’EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DE L’HUMÉRUS) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud. Đó là những gãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này