Daily Archives: 15.03.2014

Cấp cứu nội thần kinh số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGẤT (SYNCOPE) Michael J. Pistoria Assistant Professor of Medicine Pennsylvania State University College of Medicine, Allentown 1/ NGẤT LÀ GÌ ? NGẤT KHÁC VỚI TIỀN NGẤT NHƯ THẾ NÀO ? – Ngất (syncope) là sự mất tri thức tạm thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này