Daily Archives: 13.03.2014

Cấp cứu dạ dày ruột số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TẮC RUỘT (OCCLUSIONS INTESTINALES) F. Morazin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy J-L-Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I. NHẬP ĐỀ Tắc ruột chiếm 10% những trường hợp đau bụng cấp tính của người trưởng thành và là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận