Daily Archives: 11.03.2014

Thời sự y học số 337 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ BENH ALZHEIMER : CUỘC HUY ĐỘNG TOÀN BỘ. Từ nhiều năm nay, các nhà nghiên cứu tích cực hoạt động khắp nơi trên thế giới và những kết quả cụ thể nhanh chóng được chờ đợi. CERVEAU. ” Hôm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này