Daily Archives: 10.03.2014

Chuyện lạ bốn phương 1

Kỳ nhông 8 đuôi Một con kỳ nhông có 8 cái đuôi, một đuôi dài và 7 đuôi ngắn, mới được phát hiện ở Mỹ. Theo Huffington Post, kỳ nhông 8 đuôi có chiều dài khoảng 1,2 m, được một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này