Daily Archives: 07.03.2014

Cấp cứu chỉnh hình số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP VAI CHẤN THƯƠNG ( LUXATION TRAUMATIQUE DE L’ÉPAULE ) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud. Ta phân biệt hai loại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này