Daily Archives: 05.03.2014

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CÂN BẰNG KIỀM TOAN  GIẢI THÍCH KHÍ HUYẾT (EQUILIBRE ACIDE-BASE  INTERPRETER LES GAZ SANGUINS) Trừ phi một sự tuần hoàn tự nhiên được phục hồi rất nhanh chóng, một ngừng tim gây nên những biến đổi quan trọng trong cân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này