Daily Archives: 01.03.2014

Thời sự y học số 336 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ HƯỚNG VỀ GHÉP KHUẨN CHÍ RUỘT. Loại kỹ thuật này (transplantation de la flore intestinale : ghép khuẩn chí ruột) vẫn còn chủ yếu là một hướng nghiên cứu nhưng đã có những áp dụng thực tiễn. GASTROENTEROLOGIE. Các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 phản hồi

Tháng Ba – Mars – March 2014

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?