Daily Archives: 28.02.2014

Cấp cứu sản phụ khoa số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SẨY THAI TỰ PHÁT TRONG TAM CÁ NGUYỆT THỨ NHẤT (AVORTEMENT SPONTANÉ DU PREMIER TRIMESTRE) Eric David Praticien hospitalier Bruno Langer Professeur des universités Département de gynécologie-obstétrique Hôpital de Hautepierre, Strasbourg Khoảng 25% các phụ nữ bị một hay nhiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này