Daily Archives: 20.02.2014

Thời sự y học số 335 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ HADRONTHERAPIE CARBONE : MỘT VŨ KHÍ MỚI CHỐNG UNG THƯ. Ở Lyon, một trung tâm chuyên khoa đợi đèn xanh của chính quyền để mở cửa. CANCEROLOGIE. Có một kỹ thuật cải tiến cho phép chữa lành vài loại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này