Daily Archives: 18.02.2014

Cấp cứu chỉnh hình số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP CÙNG VAI-ĐÒN (LUXATION ACROMIO-CLAVICULAIRE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud. Trật khớp cùng vai-đòn rất thường gặp, trong chấn thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này