Daily Archives: 17.02.2014

Mùa đông ở Paris (những ngày có tuyết)

Ở Paris ít khi có tuyết, trung bình mổi năm Paris có 1640 giờ có nắng, 641 milimètre nước mưa cho 111 ngày trời mưa và chỉ khoảng 15 ngày có tuyết. Nhiệt độ trung bình là 10 đến 14°C … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này