Daily Archives: 16.02.2014

Cấp cứu nội thần kinh số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐỘNG KINH VÀ MẤT TRI GIÁC NGẮN (CRISE D’EPILEPSIE ET PERTE DE CONNAISSANCE BREVE) Professeur Michel Weber Service de neurologie CHU hôpital central, Nancy Những trường hợp nhập viện trong khoa cấp cứu vì những cơn động kinh giả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận