Daily Archives: 14.02.2014

Cấp cứu dạ dày ruột số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TÚI MẬT CẤP TÍNH VÀ CƠN ĐAU QUẶN GAN (CHOLECYSTITIS AND BILIARY COLIC) Gregory S. Hall, M.D Assistant Professor of Emergency Medicine University of Arkansas for Medical Science Little Rock, Arkansas. Cấp cứu đường mật thường nhất là do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận