Daily Archives: 13.02.2014

Saigon bây giờ…

Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này