Daily Archives: 12.02.2014

Cấp cứu sản phụ khoa số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHỬA NGOÀI TỬ CUNG (ECTOPIC PREGNACY) David M. Cline, M.D Associate Professor of Emergency Medicine Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina. Có thai ngoài tử cung xảy ra ở 2% của tất cả các thai nghén và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này