Daily Archives: 10.02.2014

Cấp cứu sản phụ khoa số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG VÀ THAI NGHÉN (TRAUMATISME ET GROSSESSE) Jean-Jacques Baldauf Professeur des universités David Hamid Praticien hospitalier Département de gynécologie-obstétrique Hôpital de Hautepierre, Strasbourg Sự xuất hiện của một chấn thương ở phụ nữ có thai nêu lên hai vấn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này