Daily Archives: 08.02.2014

Lễ Khai Mạc Thế vận hội mùa đông 2014 – Sochi, Nga

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 334 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CHẤN THƯƠNG VAI : TUỔI TÁC TẠO NÊN MỌI SỰ KHÁC NHAU Cùng với vài trong số những chuyên gia tốt nhất thế giới, nuớc Pháp là nguồn gốc của nhiều cải tiến. ORTHOPEDIE. Với xương bả vai (omoplate), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?