Daily Archives: 06.02.2014

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RỐI LOẠN KIỀM TOAN (DESORDES ACIDE-BASE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Việc giải thích khí huyết phải được tách ra một bên là paO2 (xem chương “ Suy hô hấp cấp tính ”) và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này