Daily Archives: 24.01.2014

Loài Ngựa khác nhau như thế nào trong văn hóa phương Đông và phương Tây?

Xuất phát từ đặc điểm tự nhiên của loài ngựa mà hình tượng con ngựa trong văn hóa Đông hay Tây luôn đại diện cho những gì đẹp đẽ, nhưng cũng có những điểm khác nhau.

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này