Daily Archives: 23.01.2014

Cấp cứu chỉnh hình số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY (LES FRACTURES DE L’EXTREMITE INFERIEURE DU RADIUS) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hopital sud. Đó là những gãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này