Daily Archives: 22.01.2014

Cấp cứu ngộ độc số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM (ANTIDEPRESSANT POISONING) Ken Kulig, M.D Associate Clinical Professor Division of Emergency Medicine and Trauma University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado. 1/ TẠI SAO NGỘ ĐỘC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM THƯỜNG XẢY RA … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này