Daily Archives: 20.01.2014

Cấp cứu ngộ độc số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC CÁC THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH (INTOXICATION PAR LES ANTIEPILEPTIQUES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles I. NGỘ ĐỘC ACIDE VALPROIQUE (DEPAKINE) Ta gặp chủ yếu những trường hợp quá liều điều trị. Chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này