Daily Archives: 17.01.2014

Cấp cứu tim mạch số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN CAO HUYẾT ÁP (HYPERTENSIVE CRISES) 1/ CAO HUYẾT ÁP LÀ GÌ ? Báo cáo lần thứ 7 của Joint National Committee (JNC 7) về sự Phát hiện, Đánh giá, và Điều trị Cao huyết áp định nghĩa cao huyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này