Daily Archives: 16.01.2014

10 điều cần biết về mùi cơ thể

Mùi cơ thể, kẻ ưa người ghét. Có kẻ tắm 3 lần mỗi ngày vẫn không hết mùi. Trong khi có người 3 ngày không tắm vẫn không thấy mùi. Tại sao? 1. Chính mồ hôi gây ra mùi ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này