Daily Archives: 15.01.2014

The Harbin Ice Festival 2014

Harbin Ice Festval 2014 được tổ chức lần thứ 30 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân (Harbin) thuộc tỉnh Hắc Long Giang (Heilongjiang) Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 05/01/2014 đến hết tháng 02/2014. Sau đây là một vài hình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này