Daily Archives: 14.01.2014

Cấp cứu sản phụ khoa số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIỀN SẢN GIẬT VÀ SẢN GIẬT (PREECLAMPSIA AND ECLAMPSIA) 1/ CÓ PHẢI MỌI BỆNH NHÂN CÓ THAI VỚI CAO HUYẾT ÁP ĐỀU ĐƯỢC CHO LÀ TIỀN SẢN GIẬT HAY SẢN GIẬT ? Không. Cao huyết áp trong thời kỳ thai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận