Daily Archives: 09.01.2014

Thời sự y học số 331 – BS Nguyễn Văn Thịnh

5000 trường hợp lao mỗi năm ở Pháp, hoặc ít hơn 8 trường hợp đối với 100.000 người, theo Institut de veille santé. Một sự truyền bệnh bằng đường hô hấp – Trực khuẩn Koch hay Mycobacterium tuberculosis được truyền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này