Daily Archives: 06.01.2014

Cấp cứu tim mạch số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM CẤP TÍNH (INSUFFISANCE CARDIAQUE AIGUE) Dr Said LARIBI Service d’Accueil des Urgences Hopital Lariboisière Université Paris VII Suy tim cấp tính là một bệnh lý nội khoa thường gặp, triệu chứng của nó đa dạng. Suy tim cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận