Daily Archives: 02.01.2014

Mộng Xuân

Ngọc Hoàng đứng sẵn đợi bên thềm Thi sĩ vân du suốt cả đêm Thượng Đế kéo tay mời an tọa Nam Tào giũ sổ báo bình yên Na Tra trẻ nhuyển khoe thân cứng Vương Mẫu già nhu ém … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bình luận về bài viết này