Daily Archives: 01.01.2014

Cấp cứu dạ dày ruột số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH GAN MÃN TÍNH (CHRONIC LIVER DISEASE) Anna Loa Helgason, MD, PhD Instructor of Medicine Havard Medical school 1/ BỆNH GAN MÃN TÍNH LÀ GÌ ? Bệnh gan mãn tính (chronic liver disease) biểu thị một phổ bệnh (a spectum … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúc Mừng Nǎm Mới 2104 – Giáp Ngọ

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?