Daily Archives: 30.12.2013

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM VÀ TĂNG KALI-HUYẾT (HYPO-HYPERKALIEMIES) Dr C. GUIDON Service d’Anesthésie – Réanimation Hôpital de la Timone. Marseille Về lượng, potassium là cation có thể trao đổi quan trọng nhất của cơ thể. Dung lượng potassium của cơ thể là khoảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận