Daily Archives: 28.12.2013

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIE) Dr D. Trewick, Dr E.Batard, Dr C. Ferron, Dr G.Potel Service des Urgences CHU de Nantes NHẬP ĐỀ Tăng kali huyết là một rối loạn ion nặng có khả năng gây tử vong nếu không được điều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận