Daily Archives: 26.12.2013

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN CETON ĐÁI ĐƯỜNG (ACIDOCETOSE DIABETIQUE) PHẦN II XI. NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ Những cơ sở của điều trị được biết rõ : nước và các chất điện giải bị mất phải được thay thế ; sự thiếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận