Daily Archives: 24.12.2013

Sài Gòn lung linh trước Giáng sinh qua ảnh phơi sáng – Ảnh Nguyễn Thế Dương

Tòa nhà Bitexco và sông Sài Gòn.

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này