Daily Archives: 23.12.2013

Cấp cứu hô hấp số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN BỘC PHÁT CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (DECOMPENSATION AIGUE DES INSUFFISANTS RESPIRATOIRES CHRONIQUES OBSTRUCTIFS) I / ĐỊNH NGHĨA Suy hô hấp mãn tính bao gồm tất cả các bệnh ngực cắt xén các dự trữ cơ học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận