Daily Archives: 21.12.2013

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN CETON ĐÁI ĐƯỜNG (ACIDOCETOSE DIABETIQUE) PHẦN I NHẬP ĐỀ Nhiễm toan ceton đái đường (acidocétose diabétique) là cấp cứu nội tiết thường gặp nhất. Do tỷ lệ tử vong vẫn còn cao, sự nghi ngờ chẩn đoán buộc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận