Daily Archives: 17.12.2013

Cấp cứu hô hấp số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ CẤP CỨU NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PRISE EN CHARGE EN URGENCE DE L’EMBOLIE PULMONAIRE) Médecin Lieutenant Jonathan GONZVA SAU, HIA Sainte Anne, Toulon Médecin en Chef Sébastien KEREBEL Service de Cardiologie, HIA Sainte Anne, Toulon I. NHẬP … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận